Produkty aluminowe Krakdrut.jpg

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest ABIX CONSULTANT SP. Z O.O. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10b/4, 31-511 Kraków, NIP: 945-216-75-94, REGON: 122515215, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412412.

Kontakt: Artur Sodo, tel. +48 501 523 184,

    email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator przetwarza dane osobowe klientów przekazane w ramach umowy na świadczenie usługi wysyłki towarów. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.

Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:

- za zgodą Klienta w celu realizacji umowy na świadczenie usług handlowych i wysyłkowych,

- w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami oraz w celu wsparcia obsługi Klienta.

Podstawa przekazania danych – dane Klienta przekazywane są przez niego dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy na świadczenie usług księgowych i kadrowych.

Klient nie ma obowiązku, w tym prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości realizacji umowy usług księgowych i kadrowych.

Administrator może przekazać dane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne.

Okres przechowywania danych osobowych – nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Klientowi przysługuje prawo do:

żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do jego danych osobowych

cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

wniesienia skargi do organu nadzoru

wniesienia sprzeciwu, w sytuacji, gdy:

- gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a przetwarzanie jego danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub

- w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

© 2018 Internetowa Hurtownia Drutu Odgromowego www.KrakDrut.pl