Produkty aluminowe Krakdrut.jpg

Jakie przewody wybrać – miedziane czy z aluminium?

Jeszcze stosunkowo niedawno instalacje elektryczne wykonywano głównie z aluminium. W ostatnich latach przewagę zyskała jednak miedź. Jakie są więc mocne i słabe strony obu tych materiałów?

Przewody aluminiowekabel aluminiowy

Przewody z aluminium znalazły swoje zastosowanie głównie ze względu na niski koszt w stosunku do tych miedzianych. Chociaż są one także lżejsze, to jednak słabiej przewodzą elektryczność. Zdecydowanie gorsza przewodność aluminium wymusza stosowanie przewodów z o ponad połowę większym przekrojem.

Chociaż zastosowanie większego przekroju może zapobiec przegrzewaniu się instalacji, to jednak istnieje wiele powodów, dla których przewody aluminiowe znacznie częściej poddawane są zbyt wysokim temperaturom. Dzieje się tak dlatego, że aluminium utlenia się, tworząc warstwę nalotu, który ma niską przewodność. Z powodu takiego defektu, na stykach często dochodzi do przegrzania. Podobna sytuacja ma miejsce również z powodu łatwego odkształcania się aluminium pod wpływem nacisku, co powoduje pogorszenie się styku elektrycznego i wzrost impedancji (oporu). Również pod wpływem temperatur i wysokich obciążeń połączenia żył luzują się, grożąc niebezpiecznymi przegrzaniami.

Wykonane z aluminium instalacje elektryczne mają najczęściej 2 przewody o niewielkim przekroju 1,5mm2. Biorąc pod uwagę stosunkowo niską przewodność tego materiału, przekrój ten jest zbyt mały, aby instalacja wykonana w taki sposób umożliwiła korzystanie z energochłonnych urządzeń elektrycznych, takich jak płyty indukcyjne. Niemniej jednak, przewody aluminiowe o dużych przekrojach znajdują swoje zastosowanie ze względu na swój mały ciężar.

Żeby jednak zagwarantować trwałe i bezpieczne styki przy połączeniach przewodów aluminiowych, należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich złączy oraz należytym przygotowaniu końcówki przewodu. W tym celu można wykorzystać specjalny smar do styków oraz adekwatne mocowanie.

Przewody z miedzikabel miedziany

Przewody miedziane okazują się dużo lepsze przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych. Mają nie tylko zdecydowanie lepszą przewodność, ale również są bardziej elastyczne, co ułatwia pracę przy wykonywaniu instalacji. Łatwiejsze jest także jej rozszerzanie o kolejne obwody czy gniazda. Na jednym obwodzie dopuszczalne jest tworzenie nawet do 10 gniazd. Wadą pozostaje jednak ich znacznie wyższa cena.

Wnioski

Przewody miedziane zdecydowanie górują nad aluminiowymi: przewodnością, niezawodnością, bezpieczeństwem i łatwością montażu. Umożliwiają też modernizację instalacji elektrycznej w przyszłości. Z kolei, rozwiązania aluminiowe są dużo tańsze i lżejsze, dzięki czemu mają swoje zastosowanie przy kładzeniu przewodów o dużym przekroju.

© 2018 Internetowa Hurtownia Drutu Odgromowego www.KrakDrut.pl