Produkty aluminowe Krakdrut.jpg

Uziom fundamentowy, pionowy czy otokowy – wady i zalety. Błędy instalatorów

Czym jest uziom fundamentowy? To część instalacji odgromowej, do której biegną przewody odprowadzające. W dużej mierze to od skuteczności jego rezystancji zależy bezpieczeństwo chronionego obiektu. System ten, aby był skuteczny, musi znajdować się pod ziemią. Z tego względu projektant powinien uwzględnić uziemienie odgromowe podczas wykonywania fundamentu. Uziom stworzony na tym etapie budowy nazywamy fundamentowym. Taki sposób realizacji instalacji odgromowej jest najtańszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem. Zapewnia trwałość i dobrą rezystancję, a co za tym idzie; bezpieczeństwo. Jeśli jednak taki uziom nie został wykonany, należy zrobić go jedną z dwóch metod. Istnieją dwa wykorzystywane modele budowy uziemienia – pionowy i otokowy. Omówimy kolejno ich wady i zalety.

Uziom pionowy

Uziom typu A wykonywany jest z rur lub długich prętów pogrążanych w gruncie. Przewody odprowadzające potencjalny piorun ze zwodu są z nim połączone. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w sytuacji, w której rezystywność gruntu maleje z jego głębokością. Zależnie od parametrów gruntu zaleca się odpowiednią głębokość. Spotkać można uziomy o długości nawet do 7 metrów. Wbicie takiego pręta może okazać się niemożliwe bez odpowiedniej maszyny. Z tego względu, rozwiązanie to może okazać się trudniejsze w realizacji. Trzeba też zaznaczyć, że wymusza ono odpowiedni wybór materiałów wykonywanej instalacji. Materiał ten musi być twardy i odporny na naprężenia. Przy wyborze aluminiowych przewodów należy upewnić się, że zaopatrujemy się w odpowiednie złącza zabezpieczające łączenia przed reakcjami elektrochemicznymi.

Uziom otokowy

W przeciwieństwie do poprzedniego, uziom typu B może być wykonany z aluminium. Ponadto, świetnie nadaje się do instalacji odgromowej zrealizowanej z tego samego materiału. Instalacja ta, łącznie ze zwodem, przewodami i uziomem może być wykonana w całości z aluminium. Dzięki temu minimalizuje się liczbę łączeń narażonych na reakcje elektrochemiczne. Tak wykonane uziemienie rozciąga się wokół domu w formie zamkniętego obiegu i może być zakopane stosunkowo płytko.

Najczęściej wykonywane błędy instalatorów

Jak wspomnieliśmy, wyjątkowo istotną kwestią w wykonywaniu uziemienia jest zabezpieczenie łączeń przed reakcjami elektrochemicznymi. Niestety, najczęstszymi błędami przy wykonywaniu instalacji jest zaniedbywanie lub niewiedza na temat korozji. Z tego powodu wybierane są niewłaściwe elementy, w wyniku czego już po kilku latach dochodzi do zniszczeń, które znacząco lub nawet całkowicie osłabiają rezystancję uziemienia. Kolejnym błędem jest też nieodpowiednie, wynikające z braku wiedzy, łączenie ze sobą wspomnianych rodzajów uziemień. Upewnij się, że projektant Twojej instalacji odgromowej dysponuje odpowiednimi uprawieniami, a przede wszystkim czy zna się na swoim fachu.

© 2018 Internetowa Hurtownia Drutu Odgromowego www.KrakDrut.pl